Franz Binder GmbH + Co.
电子组件私人有限公司
Rötelstrasse 27
74172 Neckarsulm
电话 +49 (0) 71 32 - 325-0
传真 +49 (0) 71 32 325-150
www.binder-connector.de
info@binder-connector.de
Products
Products
Products
Products

产品总揽

超小型连接器

更多

微型连接器

更多

功率连接器

更多

自动化技术

更多

自动化技术 - 分线盒,AS-界面

更多

自动化技术 - 特殊连接器

更多

自动化技术 - Actuatorics

更多

LED-Leuchten

更多

PUR/PVC Cable

更多
产品搜索
存放处
图像记事本
图像记事本中没有条目
产品记事本
产品记事本中没有条目
附件记事本
附件记事本中没有条目

联系人

Nanjing Binder Electric Co.,
Ltd. Building 18,
No. 2 Jiangning District Qingshuiting west road, 1/F 211102 Nanjing, PR ChinaTel. +86 25 8332 8591
Fax +86 25 8332 8590

bindernj@binder-connector.cn